• Chaos Magick

    Nothing is true, everything is permitted

  • Знаеш ли, че може би няма абсолютна истина?

  • Само онзи, който носи Хаоса в себе си, може да роди танцуваща звезда

Научи повече

За нас

avatar


Хаос Магията може да бъде определена като над-дуалистична мета-парадигма, която философски се доближава до принципите на Дао, тантрическия будизъм, квантовата физика, както и до постановките на Зос Киа и Телема.Магическият пакт на Илюминатите на Танатерос е създаден през 70те години на 20ти век. Като концепция ИОТ се различава от известните досега магически ордени, тъй като разчупва установените формати за практикуване на магия.

Като мета-парадигма хаос магията позволява в рамките и да се практикуват различни системи. В основата и е Хаос-магическият подход, който е насочен към постигането на практически резултати и промяна на съгласуваната реалност в съотвествие с Волята. Изразява се в разпознаване, изолиране и извличане на основните работещи елементи от различни магически системи и традиции, с цел тяхното адаптиране и интеграция в собствената практика и стил на работа. В хода на изследванията и практиката се осъществява естествен подбор на идеи, като техниките и ритуалите, които се докажат като полезни и работещи за конкретния магьосник, се доразвиват и използват системно, като в същото време субективно по-слабо ефективните елементи се отстраняват.

Хаос-магьосникът е свободен да се самоопределя и развива.Той може да реши както да следва някоя от вече съществуващите магически и философски системи и традиции или още по-добре, да създаде своя собствена такава.
Хаос магията безспорно дава свобода, от конкретния магьосник обаче зависи, доколко е способен да опознае и надмогне собствените си ограничения, за да се възползва от нея.

Членовете на Пакта с удоволствие практикуват магия, както поотделно, така и заедно. Зa нас представляват интерес тези, които са в състояние да възприемат магията като изкуство и процес, като нещо живо, преминаващо през промяна и развитие и които притежават комбинацията от развито въображение и аналитично мислене. Ако просто желаете да следвате готови предписания и рецепти и да преповтаряте до безкрай едни и същи практики, вместо да създавате свои собствени такива, то вашето място най-вероятно не е при нас. Tворческата нагласа, новаторството, страстта за знания, дисциплината, смелостта да се експериментира и способността за имровизация могат да ви бъдат само от полза.

Моля, запознайте се и с предоставената от нас информация в Уикипедия: тук

Download

Често задавани въпроси

avatar

Как протича една хаос магическа сбирка и какво трябва да знам предварително?
Всяка магическа сбирка протича индивидуално, като поредността и организацията се определя от присъстващия magister/magistra templi и вътрешните правила на съответния храм.

Има разбира се и общо установени правила, които помагат нещата да протичат гладко:
Обикновено всеки от участниците предварително е подготвил лична магическа работа, издържана в система или традиция по негов/неин избор. Всяка от работите първо накратко се представя от автора си. При представянето се обяснява в разбираем за всички присъстващи вид целта на практиката и начинът и последователността, по които ще протече, като участниците имат възможността да задават въпроси, за всичко свързано със съответния ритуал, което ги вълнува или е останало неясно. След това се пристъпва към изпълнението на ритуала

Ако по някаква причина, някой не желае да участва в определена работа, то може да се оттегли веднага след представянето и, без да дължи на никого обяснение за решението си. В този случай ще бъде помолен да напусне пространството на храма за времето до началото на представянето на следващата работа. Няма вариант, в който някой да присъства по време на определена практика само като пасивен наблюдател

Периодично провеждаме и отворени хаос магически срещи. Aко желаеш да посетиш някоя от предстоящите подобни срещи и наживо да се запознаеш с нас и начинът ни на работа, моля попълни формата ни за контакт, като оставиш меил за вързка и представиш себе си накратко - някой от нас ще се свърже с теб за допълнително уточняване. Участието на отворена среща е единствено с цел запознаване, не е обвързващо и няма връзка с процедурата по кандидатстване в пакта. Ако бъдеш поканен/а на открита сбирка, ще ти бъдат дадени и необходимите за целта предварителни насоки.

Мога ли да работя по Книгата на кандидата самостоятелно без ментор?
Книгата на кандидата е предварителната тренировъчна програма на IOT, разработена с идеята да бъде изпълнявана с помощта на ментор. Възможността да започнеш самостоятелни занимания по нея винаги е отворена. В случай че решиш да кандидатстваш в Пакта, ще се наложи да започнеш заниманията по програмата отначало и с определен от нас ментор, за да сме сигурни, че практиката ти покрива нашите стандарти.

Занимавам се отдавна и се считам за достатъчно напреднал/а. Възможно ли е да прескочим началния етап и да ме приемете директно?
Няма значение колко години и с какво си се занимавал/а преди да ни пишеш. Не правим изключения и има причина нещата да са организирани точно по този начин. Ако искаш да бъдеш част от Пакта, ще трябва да преглътнеш егото си и да започнеш работата по програмата отначало, като всички.

Една и съща практика може да се изпълнява на много нива и в зависимост от това да носи различни резултати и полза. Ако наистина си толкова напреднал/а, колкото смяташ, то няма да те затрудни да конструираш практиките си така, че да изпълняваш програмата и отделните и елементи на ниво, което да е интересно и да представлява провокация за теб. Ако не си в състояние да го направиш или не виждаш, как може стане и смяташ програмата ни за загуба на време, то за какво изобщо говорим?

Правите ли магия по поръчка
Не. Също така не изпращаме готови ритуали и не гадаем по снимка. Правим това, което правим, защото ни харесва и защото се забавляваме, докато го правим. Всеки магьосник определя сам за себе си, доколко /ако изобщо/ би се ангажирал с чужда кауза или оказване на магическа помощ в определена ситуация и при какви условия.

Мога ли да кандидатствам, ако досега не съм се занимавал с Хаос магия?
Едно от условията, за да бъдеш допуснат/а до започването на занимания по Книгата на кандидата, е да имаш самостоятелна магическа практика. Няма как да имаш такава, ако досега, така и нищо не си пробвал/а. Няма как и да разбереш, дали Хаос магията изобщо е "твоето нещо", ако изобщо не си имал/а досег с нея. А и толкова ли е сложно, да пробваш на практика поне някои от нещата, за които четеш? Или да съставиш собствен малък ритуал? Да бъдеш магьосник означава и да имаш смелост да поемаш отговорност за действията си и да експериментираш. Това не е нещо, което правиш заради нас. Правиш го, защото магията е твоят път на самоусъвършенстване и начин да изразиш себе си. Заниманията би трябвало да са ти интересни и да ти носят удоволствие. Ако случаят не е такъв, то по-добре да се занимаваш с нещо друго.

Платено ли е членството в ИОТ?
Не. Членството, както и приема в ИОТ не са платени и няма членски внос.
Налага се обаче да покриваш собствените си разходи, свързани с транспорт и престой по време на срещи. Наемът на помещение, когато срещата се провежда в наето такова, също се дели между участниците.

На какво ще ме обучава менторът?
Менторът НЕ е учител и работата му не е да обучава. Той/тя е твоята ВРЪЗКА с Пакта по време на програмата. Задачата му/й е в определена от него/нея степен да ти оказва информационно съдействие, както и да следи, доколко работата ти, отговаря на нашите стандарти. В случай че забележи някакви отклонения от тях или потенциална опасност, твоят ментор ще те уведоми за това и ще ти даде препоръки, как да ги отстраниш, с които можеш или не, да се съобразиш. Отговорността за това, което правиш, носиш обаче само ти - менторът не отговаря за практиката ти и посоката, в която тя ще се развие и не взима решения вместо теб - това е твоя задача. Ако по преценка на ментора се окаже, че не си в състояние да се занимаваш самостоятелно, то участието ти в програмата ще бъде едностранно прекратено. За нас представляват интерес единствено личности, с които можем да работим равнопоставено., Никой няма време и желание, нито му влиза в задълженията, да наглежда друг като малко дете, и да му/и казва, какво и в каква последователност да прави и какво не.

Има ли IOT нещо общо с политиката?
Пактът е магическа, а не политическа организация. Интересуваме се преди всичко от собственото си магическо развитие. Всеки от членовете на Пакта, разбира се, е свободен да има и своите политически пристрастия.

Имате ли някаква обща кауза?
Не. Обща кауза няма. Всеки магьосник отговаря сам за себе си и своето развитие и определя целите си индивидуално. Обединява ни това, че с удоволствие практикуваме магия.

за контакт

Условия за членство

avatar

За да кандидатсваш в Пакта е необходимо да отговаряш на следните условия:
* Навършил/a си 21 години.
* Практикуваш активно хаос магия.
* Желаеш да правиш магия в група с други хаос магьосници. Това предполага, че умееш и имаш желание да работиш заедно с хора, практикуващи в различни системи и познаваш поне базово различните магически традиции.
* Говориш свободно английски език или немски език. Пактът е международна организация и за да участваш пълноценно е добре да можеш да общуваш самостоятелно с останалите и членове, както и да се запознаваш, без да си зависим от друг, с интересуващите те материали и информация.

Ако отговаряш на тези условия и смяташ, че хаос магият е твоят път, моля попълни формата ни за контакт като отговориш подробно на въпросите по-долу. Не бързай и обмисли отговорите си внимателно. Успех!

Изпрати

За контакт

Изпрати